Kitchen

SLIM BIN 40L-silver
SLIM BIN 40L-silver-3
SLIM BIN 40L-silver-2

ถังขยะ เดคโค สลิม สีเงิน    40ลิตร

4,900 บาท

Promition:  1,470 บาท

Deco Round Bins 30 1
Deco Round Bins 30 L-2
Deco Round Bins 30 L-8
Deco Round Bins 30 L-6
Deco Round Bins 30 L-7

ถังขยะ Soft   Close    สีเงิน    30ลิตร

5,500 บาท

Promition:  1,650 บาท

DECO PEDAL BIN 40L Eng
deco pedel bin-4
deco pedel bin-3
deco pedel bin-2
Deco Round Bins 30 L-7

ถังขยะ เดคโค ลายธงอังกฤษ  40ลิตร

5,000 บาท

Promition:  ลด 50% เหลือ 2,500 บาท

DUO DECOBIN 10+18-1
DUO DECOBIN 10+18L-2
DUO DECOBIN 10+18L-3

ถังขยะ ดูโอ    สีเงิน  10+18ลิตร

4,400 บาท

Promition:  ลด 50% เหลือ 2,200 บาท

EVO213299-CURVER-DECO-SLIM-BIN-RED-40L-1
SLIM BIN 40L-silver-3

ถังขยะ เดคโค สลิม สีแดง    40ลิตร

4,900 บาท

Promition:  1,470 บาท

deco pedel bin 40L.-1
deco pedel bin-4
deco pedel bin-3
deco pedel bin-2

ถังขยะ เดคโค สีเงิน  40ลิตร

4,700 บาท

Promition:  ลด 50% เหลือ 2,350 บาท

Pedal Deco Bin Black-50L
Pedal Deco Bin Black-50L-5
Pedal Deco Bin Black-50L-3
Pedal Deco Bin Black-50L-4
Pedal Deco Bin Black-50L-1

ถังขยะ เดคโค  สีดำ   50ลิตร

5,700 บาท

Promition:  1,650 บาท

duo-blau3
duo-blau

ถังขยะ ดูโอ บลู   สีกรมท่า     21ลิตร

2,400 บาท

Promition:  ลด 50% เหลือ 1,200 บาท